logo2-4030

130 تا 160 متر
فروش / آپارتمان ( مجتمع )

فروش آپارتمان 145 متری در مسکونی 12 فروردین منطقه 22
799/م تومان
توضیحات145 متر - 3 خوابه - کلید نخورده (799 /م)
فروش آپافروش آپارتمان در برج عرفان منطقه 22رتمان دوبلکس لوکس در برج عرفان منطقه 22
5/م متری 1.250 میلیارد
توضیحات249 متر- 3خواب (1 میلیارد و250میلیون تومان)
فروش واحد 145 متری در مجتمع نگین البرز منطقه 22
750/م تومان
توضیحات145 متر - 3 خوابه - نوساز(750/ م تومان)
فروش آپارتمان در برج امین غرب دریاچه
361/م تومان
توضیحات95 متر- 2 خوابه ( 361 /م تومان )
watermarked-06
490/م تومان
توضیحات140 متر- 3 خوابه ( 490 /م تومان )
watermarked-01
500/م تومان
توضیحات130 متر - 3 خوابه - ( 500 / م تومان )
فروش آپارتمان برج عرفان شهرک چیتگر
657 /م تومان
توضیحات146 متر- 3 خواب ( 657 / م)
برج صیاد شیرازی شهرک چیتگر
662/م تومان
توضیحات144 متر - 2 خوابه - ( 662 /م تومان)
فروش اپارتمان مجتمع پارسیا چیتگر
666/م تومان
توضیحات136 متر (666/م تومان)
برج های مسکونی پارسیا شمال دریاچه
652/م تومان
توضیحات136 متر - 3 خوابه - (652 /م تومان)
فروش آپارتمان مجتمع صیادشیرازی
561/م تومان
توضیحات144 متر - 2 خواب(561 /م تومان )
فروش آپارتمان مجتمع صیادشیرازی
676/م تومان
توضیحات144 متر- 2 خوابه ( 676 / م تومان)
برج صیاد شیرازی شهرک چیتگر
580/م تومان
توضیحات157 متر- 3 خواب(580/م تومان)
لگو1
472/م تومان
توضیحات135 متر - 3 خوابه (472/ م تومان )
04
550/م تومان
توضیحات130 متر - 3خوابه - (550/م)
فروش آپارتمان مجتمع ایزدیار منطقه 22
570/م میلیون تومان
توضیحات150متری-3خوابه-نوساز(570م تومان)
فروش 144 متر آپارتمان در مجتمع ایزدیار
460/م تومان
توضیحات144متری-3خوابه-6ساله(460 م تومان)
فروش آپارتمان برج عرفان منطقه 22
628/م تومان
توضیحات146متری - 3 خواب -2ساله(628/م تومان)
فرش آپارتمان مجتمع ایزدیار شهرک گلستان دریاچه چیتگر
448/م تومان
توضیحات139متری-3خوابه-7ساله(448م تومان)
فروش آپارتمان برج امین منطقه22
518.000.000 تومان
توضیحات144متر 3خواب نوساز(518م تومان)
فروش آپارتمان در شهرک نمونه سپاه
فروش آپارتمان در شهرک نمونه سپاه
تا 70 مترآماده فروششهرک گلستان234/م تومان
69 متر - 1 خواب (234 میلیون و 600)
فروش 157 متر آپارتمان در بلوار کوهک
فروش 157 متر آپارتمان در بلوار کوهک
130 تا 160 مترآماده فروششهرک گلستان707/م تومان
157 متر - 3 خواب (707 میلیون تومان) ...
فروش آپارتمان شهرک صیاد شیرازی نسترن
فروش آپارتمان شهرک صیاد شیرازی نسترن
130 تا 160 مترآماده فروششهرک گلستان597/م تومان
139متری - 3خواب - 3ساله (597م تومان) ...
خرید آپارتمان در تهران شهرک گلستان-خ رازقی
خرید آپارتمان در تهران شهرک گلستان-خ رازقی
100 تا 130 مترآماده فروششهرک گلستان607/م تومان
124 متر - 2 خوابه (607 /م تومان)