logo2-4030

آپارتمان (کم واحد)
فروش

قیمت آپارتمان کم واحد یا شخصی ساز در منطقه 22 نسبت به قیمت آپارتمان در مجتمع ها معمولاً بالاتر بوده که دلیل اصلی آن به خاطر سهم آپارتمان از عرصه و زمین می باشد . البته مواردی نیز وجود دارد که آپارتمان در برج های خوش ساخت منطقه 22 به دلیل کیفیت بالا و طبقه و دید خوب از آپارتمان کم واحد بیشتر است. عمده آپارتمان های کم واحد شهرک گلستان در شرق دریاچه چیتگر و بافت بومی شهرک گلستان و بلوار کوهک واقع گردیده است.

فروش آپارتمان شهرک گلستان تهران خ یاس
540/م تومان
توضیحات135 متر - 3 خواب (540/م تومان)
134 متر اپارتمان در شهرک گلستان تهران
576/م تومان
توضیحات134 متر - 2 خوابه ( 576 /م تومان)
فروش 157 متر آپارتمان در کوهک
707/م تومان
توضیحات157 متر - 3 خواب (707 میلیون تومان)
فروش آپارتمان شهرک گلستان تهران خ نور
899/م تومان
توضیحات173 متر - 3 خوابه - (899 /م تومان )
خرید آپارتمان در تهران بلوار امیرکبیر هوانیروز منطقه 22
646.600/م تومان
توضیحات122 متر - 2 خوابه - ( 646 / م تومان)
فروش آپارتمان بلوار کوهک منطقه22
755.5/م تومان
توضیحات165 متر - 3 خوابه - نوساز- ( 775 /م تومان)
خرید آپارتمان منطقه 22 تهران برج های قائم
260/م تومان
توضیحات76 متر - 2 خواب (260 میلیون)
فروش آپارتمان در بلوار گلها
275/م تومان
توضیحات64 متر - 2 خوابه - ( 275/ م تومان )
فروش آپارتمان شهرک گلستان تهران
644/م تومان
توضیحات113 متر - 2 خوابه (644/م )
فروش آپارتمان قائم شهرک گلستان
252/م تومان
توضیحات63 متر - 1 خوابه - (252 /م )
خرید آپارتمان تهران شهرک گلستان کوهک
615/م تومان
توضیحات150متری-3خوابه-2ساله(615 میلیون تومان)
یک واحد تجاری مسکونی قدیمی در شهرک گلستان
3 میلیارد و 940 تومان
توضیحات208 متر زیر بنا - 2 خواب (3میلیارد و 940)
فروش آپارتمان در مجتمع مسکونی ایزدیار با دید دریاچه
367.5/م تومان
توضیحات105 متر - 2 خوابه ( 367 میلیون)
فروش آپارتمان تهران در بلوار گلها-م اتریش
259/م تومان
توضیحات70متری-1خوابه-نوساز(259م تومان)
فروش آپارتمان شهرک امید دژبان منطقه 22
442/م تومان
توضیحات134متری - 3خوابه -7ساله (442/ م تومان)
مجتمع مسکونی یاس 2
270/م تومان
توضیحات85 متر - 2 خوابه ( 270/م)
فروش آپارتمان 103 متری میدان ساحل تهران
391/م تومان
توضیحات103 متر - 2 خوابه (391/م تومان)
خرید آپارتمان در تهران شهرک گلستان-خ رازقی
607/م تومان
توضیحات124 متر - 2 خوابه (607 /م تومان)
فروش آپارتمان شهرک شهید باقری منطقه 22
257/م تومان
توضیحات83 متر-2خواب(257م تومان)
فروش آپارتمان در تهران دهکده المپیک منطقه 22
228/م تومان
توضیحات60متر-1خواب-11ساله(228 م تومان)
134 متر آپارتمان در شهرک گلستان تهران
134 متر آپارتمان در شهرک گلستان تهران
130 تا 160 مترآماده فروششهرک گلستان576/م تومان
134 متر - 2 خوابه ( 576 /م تومان)
فروش آپارتمان در شهرک نگین غرب منطقه 22 ورداورد
فروش آپارتمان در شهرک نگین غرب منطقه 22 ورداورد
70 تا 100 مترآماده فروشtehran276/م تومان
92 متر - 2 خواب (276 /م تومان)
فروش آپارتمان در برج آسمان شهرک چیتگر
فروش آپارتمان در برج آسمان شهرک چیتگر
100 تا 130 مترآماده فروششهرک گلستان410/م تومان
108 متر - 2 خواب (410 میلیون تومان) ...
فروش واحد مسکونی در مجتمع پامچال
فروش واحد مسکونی در مجتمع پامچال
100 تا 130 مترآماده فروشtehran360.500/م تومان
103 متر- 2خوابه -2سال ساخت (360/م)