logo2-4030

زمین و کلنگی
فروش

watermarked-0000
11/5 میلیارد تومان
توضیحاتزمین با جواز در کوهک
لگو1
1.550 میلیارد تومان
توضیحاتزمین دارای سند تک برگی
لگو1
20,000,000,000 تومان
توضیحات25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
200 واحد تراکم در مروارید شهر
23,200,000,000 تومان
توضیحات29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
لگو1
15/000/000/000 تومان
توضیحات3300 متر - باسند دست اول - (15 میلیارد)
خرید و فروش زمینهای تراکم بالا
توضیحاتخرید و فروش زمینهای بزرگ در منطقه22
لگو1
1،450,000,000 تومان
توضیحات200متر زمین-110م بنا-20م تجاری(1/45م)
لگو1
1،600,000,000 تومان
توضیحات300متر زمین-جنوبی-(1/6 میلیارد)
فروش دو قطعه زمین 208 متری
2،700،000،000 تومان
توضیحات416 متر زمین - 2 قطعه 208 متری
لگو1
2،200،000،000 تومان
توضیحات300متر زمین-موقعیت اداری-(2/1میلیارد)
200واحد تراکم در مروارید شهر
200واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش20,000,000,000 تومان
25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
فروش زمین میدان ساحل
فروش زمین میدان ساحل
300 متری تا 500 مترآماده فروشtehran1.550 میلیارد تومان
زمین دارای سند تک برگی
مجتمع تجاری اداری آفتاب
مجتمع تجاری اداری آفتاب
مغازهآماده فروشtehranبه روز.تماس با مسکن چلسی
پروژه تجاری اداری آفتاب آماده تحویل می باشد.
فروش زمین 300 متری در شهرک راه آهن منطقه 22
فروش زمین 300 متری در شهرک راه آهن منطقه 22
زمین و کلنگیآماده فروشtehran1،600,000,000 تومان
300متر زمین-جنوبی-(1/6 میلیارد)