logo2-4030

زمین و کلنگی
فروش

watermarked-0000
11/5 میلیارد تومان
توضیحاتزمین با جواز در کوهک
لگو1
1.550 میلیارد تومان
توضیحاتزمین دارای سند تک برگی
لگو1
20,000,000,000 تومان
توضیحات25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
200 واحد تراکم در مروارید شهر
23,200,000,000 تومان
توضیحات29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
لگو1
15/000/000/000 تومان
توضیحات3300 متر - باسند دست اول - (15 میلیارد)
خرید و فروش زمینهای تراکم بالا
توضیحاتخرید و فروش زمینهای بزرگ در منطقه22
لگو1
1،450,000,000 تومان
توضیحات200متر زمین-110م بنا-20م تجاری(1/45م)
لگو1
1،600,000,000 تومان
توضیحات300متر زمین-جنوبی-(1/6 میلیارد)
خرید و فروش زمینهای بزرگ در منطقه22
200واحد تراکم در مروارید شهر
200واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش20,000,000,000 تومان
25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
فروش واحد تجاری اداری نزدیک دریاچه
فروش واحد تجاری اداری نزدیک دریاچه
سایر املاکآماده فروش612 میلیون تومان تومان
68متری-اداری-نوساز(612م تومان)
200 واحد تراکم در مروارید شهر
200 واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش23,200,000,000 تومان
29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی