logo2-4030

تا 300 متر
فروش / زمین و کلنگی

In this category there is no adverts
فروش مجتمع باران شهرک چیتگر
فروش مجتمع باران شهرک چیتگر
مغازهآماده فروشtehran
18متری-طبقه2(234م تومان)
200واحد تراکم در مروارید شهر
200واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش20,000,000,000 تومان
25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
30 متر مغازه در شهرک باقری
30 متر مغازه در شهرک باقری
مغازهآماده فروششهرک گلستان700/م تومان
30 متر (700 میلیون)
خرید و فروش زمینهای بزرگ در منطقه22