logo2-4030

زمین های بزرگ
فروش / زمین و کلنگی

watermarked-0000
11/5 میلیارد تومان
توضیحاتزمین با جواز در کوهک
لگو1
20,000,000,000 تومان
توضیحات25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
200 واحد تراکم در مروارید شهر
23,200,000,000 تومان
توضیحات29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
مجتمع تجاری اداری طوبی منطقه 22
مجتمع تجاری اداری طوبی منطقه 22
مغازهآماده فروشtehran448 میلیون تومان
20 مترمغازه - متری 22/م
200 واحد تراکم در مروارید شهر
200 واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش23,200,000,000 تومان
29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
فروش دو قطعه زمین 208 متری قابل تجمیع در شهرک راه آهن
فروش دو قطعه زمین 208 متری قابل تجمیع در شهرک راه آهن
300 متری تا 500 مترآماده فروشtehran2،700،000،000 تومان
416 متر زمین - 2 قطعه 208 متری
30 متر مغازه در شهرک باقری
30 متر مغازه در شهرک باقری
مغازهآماده فروششهرک گلستان700/م تومان
30 متر (700 میلیون)