logo2-4030

زمین های بزرگ
فروش / زمین و کلنگی

watermarked-0000
11/5 میلیارد تومان
توضیحاتزمین با جواز در کوهک
لگو1
20,000,000,000 تومان
توضیحات25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
200 واحد تراکم در مروارید شهر
23,200,000,000 تومان
توضیحات29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
30 متر مغازه در شهرک باقری
30 متر مغازه در شهرک باقری
مغازهآماده فروششهرک گلستان700/م تومان
30 متر (700 میلیون)
فروش مجتمع باران شهرک چیتگر
فروش مجتمع باران شهرک چیتگر
مغازهآماده فروشtehran
18متری-طبقه2(234م تومان)
خرید و فروش زمینهای بزرگ در منطقه22
فروش ملک 200 متری دهکده المپیک منطقه 22
فروش ملک 200 متری دهکده المپیک منطقه 22
زمین و کلنگیآماده فروش1،450,000,000 تومان
200متر زمین-110م بنا-20م تجاری(1/45م)