logo2-4030
فروش زمین در منطقه 22 بلوار کوهک
فروش زمین در منطقه 22 بلوار کوهک
زمین و کلنگیآماده فروش15/000/000/000 تومان
3300 متر - باسند دست اول - (15 میلیارد)
200 واحد تراکم در مروارید شهر
200 واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش23,200,000,000 تومان
29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
زمین فروشی با 8500 متر تراکم مفید در کوهک
زمین فروشی با 8500 متر تراکم مفید در کوهک
زمین های بزرگآماده فروشtehran11/5 میلیارد تومان
زمین با جواز در کوهک
شهرک گلستان کلنگی
شهرک گلستان کلنگی
تا 300 مترآماده فروش1.200 میلیارد تومان
کلنگی 208 متر شهرک گلستان 2 واحد 150 متری