logo2-4030

مغازه
فروش

مجتمع آفتاب
به روز.تماس با مسکن چلسی
توضیحاتپروژه تجاری اداری آفتاب آماده تحویل می باشد.
فروش واحد تجاری در مجتمع طوبی
600.000.000 تومان
توضیحات25متری-نوساز(600م تومان)
30 متر مغازه در شهرک باقری
700/م تومان
توضیحات30 متر (700 میلیون)
فروش مجتمع باران شهرک چیتگر
توضیحات18متری-طبقه2(234م تومان)
مجتمع تجاری اداری طوبی
448 میلیون تومان
توضیحات20 مترمغازه - متری 22/م
فروش واحد تجاری مجتمع باران منطقه 22
522.000.000 تومان
توضیحات29 مترمغازه - دکور خورده - (متری 18/م)
200 واحد تراکم در مروارید شهر
200 واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش23,200,000,000 تومان
29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
مجتمع تجاری اداری آفتاب
مجتمع تجاری اداری آفتاب
مغازهآماده فروشtehranبه روز.تماس با مسکن چلسی
پروژه تجاری اداری آفتاب آماده تحویل می باشد.
فروش واحد تجاری مجتمع باران منطقه 22
فروش واحد تجاری مجتمع باران منطقه 22
مغازهآماده فروشtehran522.000.000 تومان
29 مترمغازه - دکور خورده - (متری 18/م)
فروش ملک 200 متری دهکده المپیک منطقه 22
فروش ملک 200 متری دهکده المپیک منطقه 22
زمین و کلنگیآماده فروش1،450,000,000 تومان
200متر زمین-110م بنا-20م تجاری(1/45م)