logo2-4030

پیش فروش شخصی

1
80,000,000 تومان
توضیحاتپیش فروش پروژه آبشار تهران در مرحله نازک کاری
 
watermarked-003
به روز , تماس با چلسی
توضیحاتپروژه برج تجاری مسکونی لبخند نزدیک دریاچه چیتگر بوده و برج لبخند در واقع بهترین و با کیفیت ترین برج منطقه 22 می باشد.
 پروژه تجاری اداری لکسون منطقه 22
به روز تماس بگیرید
توضیحاتپروژه تجاری اداری لکسون در مرحله اسکلت
مجتمع تجاری اداری تفریحی رزمال منطقه 22
به روز.تماس با چلسی
توضیحاتپروژه تجاری اداری رز مال در مرحله اسکلت
پروژه مسکونی برج های دو قلوی پردیس المپیک منطقه 22
به روز.تماس با 30-40
توضیحاتبرج مسکونی دوقلوی پردیس المپیک
مجتمع تجاری اداری گلستان خیام منطقه22
به روز.تماس با 30-40
توضیحاتپروژه تجاری اداری گلستان خیام در مرحله سفتکاری
مجتمع تجاری اداری طوبی 2 منطقه 22
به روز.تماس با 30-40
توضیحاتمجتمع تجاری اداری طوبی در مرحله تحویل
پروژه تجاری اداری مادر (ملت 2)
به روز.تماس با 30-40
توضیحاتپروژه تجاری اداری ملت 2 در مرحله اسکلت نزدیک دریاچه چیتگر
 برج  آبشار منطقه 22
به روز.تماس با مسکن چلسی
توضیحاتپروژه مسکونی آبشار در مرحله نازک کاری است.
مجتمع تجاری اداری مالمون منطقه 22
به روز.تماس با 40-30
توضیحاتمجتمع تجاری اداری مالمون در مرحله تحویل

پیشنهاد مشابه پیش فروش شخصی

پروژه برج لبخند در منطقه 22
پروژه برج لبخند در منطقه 22
۱۳۹۴-۰۷-۲۶ ۰۶:۴۱:۱۹پیش فروش شخصیتکمیل شدهاطراف دریاچه چیتگربه روز , تماس با چلسی
پروژه برج تجاری مسکونی لبخند نزدیک دریاچه چیتگر بو ...