logo2-4030

تا 300 متر
فروش / زمین و کلنگی

In this category there is no adverts
200واحد تراکم در مروارید شهر200واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش20,000,000,000 تومان
25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
فروش دو قطعه زمین 208 متری قابل تجمیع در شهرک راه آهنفروش دو قطعه زمین 208 متری قابل تجمیع در شهرک راه آهن
300 متری تا 500 مترآماده فروشtehran2،700،000،000 تومان
416 متر زمین - 2 قطعه 208 متری
فروش واحد تجاری در مجتمع طوبیفروش واحد تجاری در مجتمع طوبی
مغازهآماده فروشtehran600.000.000 تومان
25متری-نوساز(600م تومان)
مجتمع تجاری اداری آفتابمجتمع تجاری اداری آفتاب
مغازهآماده فروشtehranبه روز.تماس با مسکن چلسی
پروژه تجاری اداری آفتاب آماده تحویل می باشد.