logo2-4030

زمین های بزرگ
فروش / زمین و کلنگی

watermarked-0000
11/5 میلیارد تومان
توضیحاتزمین با جواز در کوهک
لگو1
20,000,000,000 تومان
توضیحات25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
200 واحد تراکم در مروارید شهر
23,200,000,000 تومان
توضیحات29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
زمین بزرگ در مروارید شهر
24,500,000,000 تومان
توضیحات35هزار متر زمین مسکونی در وردآورد
فروش مجتمع باران شهرک چیتگرفروش مجتمع باران شهرک چیتگر
مغازهآماده فروشtehran
18متری-طبقه2(234م تومان)
مجتمع تجاری اداری طوبی منطقه 22مجتمع تجاری اداری طوبی منطقه 22
مغازهآماده فروشtehran448 میلیون تومان
20 مترمغازه - متری 22/م
200واحد تراکم در مروارید شهر200واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش20,000,000,000 تومان
25 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
فروش زمین 300 متری در شهرک راه آهن منطقه 22فروش زمین 300 متری در شهرک راه آهن منطقه 22
زمین و کلنگیآماده فروشtehran1،600,000,000 تومان
300متر زمین-جنوبی-(1/6 میلیارد)