logo2-4030

سهم مسکن از هزینه های خانوار

سهم مسکن از هزینه های خانوار - 5.0 از 5 تا 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سهم مسکن از هزینه های خانوار

سهم مسکن از هزینه های خانوار

مطالعه آمارهای پیشین نشان می دهد در گذشته حدود 35 درصد هزینه های خانوارها صرف مسکن می شد. 80 درصد ثروت افراد را مسکن آنها شکل می داد و 14 درصد آن را کسب و کارشان. مشاهدات اخیر اما از افزایش سهم مسکن در هزینه های خانواده ها خبر می دهد. بنابر آمارهای ارائه شده در استان تهران سهم مسکن از هزینه های خانوار 47 درصد بوده و این رقم در شهر تهران بسته به مناطق مخنلف حدود 50 تا 55 درصد است.
بر اساس آمارهای سال 65 درصد سکونت ملکی افراد 78 درصد بوده اما این میزان در سال 95 به 60 درصد رسیده است. در مقابل سهم واحدهای مسکونی استیجاری در سال 65 حدود 11 درصد بوده که در سال 95 به 27 درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت مسکن از سال 65 تا 95 نزدیک به 130 برابر شده و این مساله را می توان عمده ترین عامل کاهش درصد خانوارهای صاحبخانه دانست.
با در نظر گرفتن مفاد سند چشم انداز 1404 تا رسیدن به این سال باید 31 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. برای اینکار برنامه ریزی های علمی باید صورت گیرد و تسهیلات مناسبی برای تولید کنندگان در نظر گرفته شود. ساخت و سازها شامل مناطق بافت فرسوده نیز می شوند. بازآفرینی شهری یکی طرح هایی است که به نظر می رسد دولت عزم جدی برای اجرای آن دارد.
بر مبنای سند چشم انداز و برنامه ریزی های بلند مدت صورت گرفته باید حدود 100 هزار واحد مسکونی به طور سالیانه در مناطق بافت فرسوده ساخته شود. برای اینکار باید حدود 50 میلیارد تومان سالیانه به این طرح اختصاص داده شود که بخش زیادی از منابع بخش مسکن را می طلبد. برای رفع این مشکل سهمی که دولت برای خودش در نظر گرفته 4 درصد، برای شهراداری 4 درصد و مابقی منابع باید توسط بخش خصوصی تامین شود.
برای رسیدن به سند چشم انداز و ساخت واحدهای مسکونی مورد نیاز تا سال 1404 می بایست دولت حمایت ویژه ای از بخش عرضه مسکن داشته باشد. تسهیلات در نظر گرفته شده برای انبوه سازان می بایست شرایط آسان تری داشته باشند و مدت زمان بازپرداخت آن ها به گونه ای باشد که تولیدکنندگان بتوانند اقساط آن را بپردازند.

برچسب ها: قیمت مسکن , بافت فرسوده, استان تهران, مناطق بافت فرسوده

چاپایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید