logo2-4030

قانون قرارداد اجاره نامه

قانون قرارداد اجاره نامه - 5.0 از 5 تا 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قانون قرارداد اجاره نامه
قرارداد اجاره نامه

روزانه قراردادهای قانونی زیادی در بخش مسکن منعقد می شود. یکی از فراگیرترین و رایج ترین قراردادهای
تنظیم شده قرارداد اجاره نامه است. در این خصوص قانون مدنی به صورت عام و قانون روابط موجر ومستأجر
به صورت خاص،ازجمله مهم ترین قوانین حاکم براجاره نامه هاست.با این وجود برخی ازطرفین این قراردادها،
اطلاعات کاملی از قوانین این حوزه نداشته و همین امر موجب تنظیم قراردادهای دارای اشکال می شود.
ابتدا لازم است قرارداد رسمی را از قراردادهای عادی متمایز کنیم. قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و 
ثبت شده باشد قرارداد رسمی و سایر قراردادها مانند آنچه دردفاترمشاوراملاک و بنگاه ها وبا استفاده از فرمهای
چاپی اتحادیه تنظیم و منعقد می شود قرارداد عادی محسوب می گردد. امروزه در بنگاه ها و دفاتر مشاوراملاک 
قراردادهای اجاره به صورت پیش نویس تنظیم شده و موجود است اما ناآگاهی برخی مشاوران املاک به موازین 
حقوقی و بی اطلاعی موجر و مستأجر به مسائل حقوقی، باعث می شود اشکالات زیادی در تنظیم این قراردادها 
به وجود آید.

در قانون مدنی ماده 466 تعریف اجاره عنوان شده است. براین اساس اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر
مالک منافع عینِ مستأجر می شود. در این حالت اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را
عینِ مستأجر می گویند.

با توجه به تحولات اجتماعی هر دوره، قوانین ناظر بر عقد قرارداد اجاره و روابط موجر و مستأجر، بارها دچار
تغییر شده است. از این میان می توان به قانون مدنی و قوانین روابط موجر ومستأجر مصوب سال های 1356،
1362 و 1376 اشاره کرد. هر رابطه استیجاری ممکن است مشمول یکی از این قوانین شود، به همین علت
قبل از عقد قرارداد اجاره تعیین قانون حاکم بر آن اجاره نامه ضروری است.

به عنوان مثال تمامی اماکن، از جمله اماکن مسکونی، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی، محل کسب و پیشه،
ساختمان های دولتی و مانند آن ها، که پس از مهر ماه 1376 ، با قرارداد رسمی یاعادی اجاره داده شود،مشمول
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 می شود.

با توجه به تعریف قرارداد رسمی و عادی، قراردادهای عادی تنها در صورتی مشمول قانون سال 1376 است که
با شرایط ذیل منعقد شده باشد:

۱ – مدت زمان اجاره در متن قرارداد قید شده باشد.

۲ – قرارداد در دو نسخه کامل تنظیم شده باشد.

۳ – قرارداد به امضای موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.

برچسب ها: مشاوران املاک, قرارداد, اجاره نامه, دفاتر اسناد رسمی, مشاور املاک

چاپایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید