logo2-4030

انبوه سازان ، مقصر خانه های خالی

انبوه سازان ، مقصر خانه های خالی - 5.0 از 5 تا 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انبوه سازان مقصر خانه های خالی

انبوه سازی

مقصر خانه های خالی کیست؟
انبوه سازان یا وزارت راه و شهرسازی؟
انبوه سازان به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن در تنظیم و تعیین شرایط این بازار دارای
نقش مؤثری هستند.اخیراً بادرگیری لفظی پیش آمده میان وزارت راه وشهرسازی و کانون انبوه سازان
کشور، هر یک سعی در رفع اتهام بابت شرایط نامناسب مسکن از جانب حوزه اختیارات خود داشته و
دیگری را مقصر اصلی این اوضاع می دانند.

محمد سعید ایزدی که اکنون درسمت معاونت وزیر راه و شهرسازی مشغول به فعالیت است در سخنان
خودانبوه سازان راعاملان اصلی افزایش تعدادخانه های خالی ازسکنه عنوان کرده است.تعداد خانه های
خالی از سکنه نزدیک به 3 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور می رسد و این در حالی است که
تعداد اشخاص ساکن در منازل اجاره ای نیز با رشد رو به رو شده است.ایزدی از انبوه سازان خواست
تا از ساخت وساز در باغات و خانه های لوکس فاصله گرفته وسعی در فعالیت در حوزه بافت ناکارآمد
داشته باشند تابتوانند سریع تر به نقدینگی خود دسترسی پیدا کرده و از قفل شدن سرمایه خود جلوگیری
کنند.

اما ازسوی دیگرکانون انبوه سازان کشور اتهامات وارد شده به انبوه سازان رانادرست دانسته ومشکلات
مربوط به وجود خانه های خالی ازسکنه را نتیجه سیاست های ناصحیح مسئولان عنوان کرده اند.فرشید
پورحاجت ازوزارت راه پرسیده است که چراوقتی تعدادخانه های خالی از سکنه در این حد است،بایستی
شاهد افزایش 1.8 میلیون مستأجر درکشور باشیم؟آیا سیاست گذاری های کلان مدیریتی درمسیر صحیح
و قابل دفاعی است؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بافت فرسوده به عنوان بافت ناکارآمد بازار مسکن مشکل
اصلی این حوزه را شکل می دهد به وجود یکصد وچهل هزارهکتار بافت ناکارآمد در کشور اشاره کرده
و تعداد جمعیت حاشیه نشین شهر ها را بیش از11 میلیون نفر عنوان کرده است.

ایزدی با اشاره به قرار دادن یک هزار میلیارد تومان ازسوی بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به انبوه
سازان در بافت های ناکارآمد، به مسیر طی شده ازسوی انبوه سازان در سال های گذشته انتقاد کرده و از
بانک مسکن خواست تا منابع مالی لازم برای اجرای پروژه های انبوه سازان در بافت فرسوده را تأمین کند.

برچسب ها: بازار مسکن, بانک مرکزی, وزارت راه و شهرسازی, وزیر راه و شهرسازی, انبوه سازان, بافت فرسوده

چاپایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید