logo2-4030

بازآفرینی ضرورت سر و سامان دادن به وضعیت بدمسکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازآفرینی ضرورت سر و سامان دادن به وضعیت بدمسکنان

ساماندهی وضعیت بدمسکنان

توزیع بد مسکن یکی از چالش های اساسی امروز در بخش مسکن است و اغلب مسئولین نیز به این مسئله اذعان دارند. در حالیکه در کشور حدود 25 میلیون خانوار زندگی می کنند، حدود 27 میلیون مسکن ساخته شده و تعداد خانه های خالی از مرز 2 میلیون واحد عبور کرده است. با وجود این شرایط، آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که نزدیک به 19 میلیون نفر در کشور در وضعیت بدمسکنی به سر می برند و در حاشیه شهرها سکنی گزیده اند.
توزیع نامناسب و عدم شناخت بخش عرضه از مسکن مورد نیاز بخش تقاضا، یکی از علل اصلی معضلات پیش آمده است. بد مسکنی امروزه به طور آشکاری در مناطق بافت فرسوده و سکونت های رسمی مشاهده می شود و برای حل وضعیت معیشتی بد مسکنان به بازآفرینی شهری نیاز داریم. بازگرداندن هویت شهری و توانمند سازی افراد در بازآفرینی زندگی دو بحث بسیار مهم در بازآفرینی محسوب می شود.
بنابر تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، حدود 2700 محله در 543 شهر وجود دارد و حدود 141 هزار هکتار زمین به صورت سکونتگاههای ناکارآمد درآمده و بد مسکنان در آنجا زندگی می کنند. بنابر گزارشات، 8 میلیون نفر در مناطق بافت فرسوده و 10 میلیون نفر در حاشیه ی شهرها به گونه ای زندگی می کنند که در اصطلاح بدمسکن لقب می گیرند.
وزارت راه در قالب طرح بازآفرینی شهر قصد دارد که به وضعیت بد مسکنان سر و سامان دهد. بر اساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی، اگر طرح مورد نظر در طول ده سال عملیاتی گردد، حدود 6 میلیون خانوار بد مسکن در 3 میلیون واحد مسکونی مستقر خواهند شد و عملی شدن این طرح به معنای به موفقیت رسیدن یکی از مهمترین پروژه های وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. وی افزود برای اینکه همانند پروژه ی مسکن مهر به خطا نرویم می بایست بخش خصوصی را وارد فاز اجرایی گردانیم.
فاز بعدی بهبود بخشیدن به زندگی بد مسکنان، ساخت مدارس، مراکز درمانی و بهداشتی و همچنین فضاهای عمومی در مناطق بهسازی شده است. باید خدمات زیر بنایی و روبنایی متناسب با فرهنگ مردم محله های بازآفرینی شده انجام گیرد و به توسعه ی خدمات اهمیت ویژه ای داده شود. اگر بهسازی متناسب با هویت فرهنگی و اجتماعی بد مسکنان فعلی انجام گیرد، می توان گفت طرح با موفقیت انجام شده است.

برچسب ها: وزارت راه و شهرسازی, وضعیت بدمسکنی, مناطق بافت فرسوده, پروژه ی مسکن مهر

چاپایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید