logo2-4030

تا 70 متر
فروش / آپارتمان ( مجتمع )

340 میلیون تومان
توضیحات68متری-1خوابه-نوساز(312م تومان)
خرید آپارتمان در تهران شهرک نمونه سپاه
233/م تومان
توضیحات68 متر - 1 خوابه (233 میلیون تومان)
watermarked-امیددژبان
265/م تومان
توضیحات70 متر - 1 خوابه ( 265 میلیون تومان )
فروش آپارتمان 69 متری در شهرک نمونه سپاه منطقه 22
228/م تومان
توضیحات69 متر - 1 خواب (228 میلیون تومان)
فروش آپارتمان در شهرک نمونه سپاه چیتگر
273/م تومان
توضیحات77 متر - 2 خواب (273 میلیون تومان)
فروش آپارتمان 67 متری در شهرک نمونه سپاه منطقه 22
225/م تومان
توضیحات67 متر - 2 خواب (225 میلیون تومان)
فروش آپارتمان 67 متری در شهرک نمونه سپاه منطقه 22
225/م تومان
توضیحات67 متر - 2 خواب (225 میلیون تومان)
آپارتمان مسکونی دنا منطقه 22
260/م تومان
توضیحات71 متر- 2خواب (260 میلیون)
فروش آپارتمان در شهرک نمونه سپاه
234/م تومان
توضیحات69 متر - 1 خواب (234 میلیون و 600)
فروش آپارتمان دربرج امین غرب دریاچه
فروش آپارتمان دربرج امین غرب دریاچه
130 تا 160 مترفروش رفتtehran490/م تومان
140 متر- 3 خوابه ( 490 /م تومان )
فروش 161 متری صیاد شیرازی منطقه 22
فروش 161 متری صیاد شیرازی منطقه 22
160 متر به بالاآماده فروششهرک گلستان756/م تومان
161 متر - 3 خوابه (756 میلیون تومان) ...
فروش آپارتمان ارزان در شهرک شهید باقری
فروش آپارتمان ارزان در شهرک شهید باقری
70 تا 100 مترفروش رفتtehran237/م تومان تومان
79 متر - 2 خوابه ( 237 /م تومان)
آپارتمان مسکونی دنا منطقه 22
آپارتمان مسکونی دنا منطقه 22
تا 70 مترآماده فروششهرک گلستان260/م تومان
71 متر- 2خواب (260 میلیون)