logo2-4030

300 متری تا 500 متر
فروش / زمین و کلنگی

1.550 میلیارد تومان
توضیحاتزمین دارای سند تک برگی
مجتمع تجاری اداری آفتاب
مجتمع تجاری اداری آفتاب
مغازهآماده فروشtehranبه روز.تماس با مسکن چلسی
پروژه تجاری اداری آفتاب آماده تحویل می باشد.
30 متر مغازه در شهرک باقری
30 متر مغازه در شهرک باقری
مغازهآماده فروششهرک گلستان700/م تومان
30 متر (700 میلیون)
200 واحد تراکم در مروارید شهر
200 واحد تراکم در مروارید شهر
زمین های بزرگآماده فروش23,200,000,000 تومان
29 هزار متر تراکم در یک برج 200 واحدی
مجتمع تجاری اداری طوبی منطقه 22
مغازهفروش رفتtehran448 میلیون تومان
20 مترمغازه - متری 22/م