logo2-4030

مغازه
فروش

مجتمع آفتاب
به روز.تماس با مسکن چلسی
توضیحاتپروژه تجاری اداری آفتاب آماده تحویل می باشد.
مجتمع تجاری اداری طوبی
868/م تومان
توضیحات31 متر مغازه در طبقه اول برج طوبی بلوار کوهک دارای 2 پارکینگ ( قیمت متری 28 میلیون تومان )
3باران
متری 17 میلیون تومان
توضیحات27 متر مغازه مجتمع تجاری باران با موقعیت مناسب ( قیمت متری 17 میلیون تومان )
2باران
متری 18 میلیون تومان
توضیحات16 متر مغازه مجتمع تجاری باران با موقعیت مناسب ( قیمت متری 18 میلیون تومان )
فروش واحد تجاری در مجتمع طوبی
600.000.000 تومان
توضیحات25متری-نوساز(600م تومان)
30 متر مغازه در شهرک باقری
700/م تومان
توضیحات30 متر (700 میلیون)
448 میلیون تومان
توضیحات20 مترمغازه - متری 22/م
مجتمع تجاری اداری طوبی منطقه 22
مغازهفروش رفتtehran448 میلیون تومان
20 مترمغازه - متری 22/م
زمین فروشی شهرک گلستان
زمین فروشی شهرک گلستان
زمین و کلنگیآماده فروش1.700 میلیارد تومان
زمین 160متر بر اقاقیا
فروش زمین میدان ساحل
300 متری تا 500 مترفروش رفتtehran1.550 میلیارد تومان
زمین دارای سند تک برگی
شهرک گلستان کلنگی
شهرک گلستان کلنگی
تا 300 مترآماده فروش1.200 میلیارد تومان
کلنگی 208 متر شهرک گلستان 2 واحد 150 متری