logo2-4030

پیش فروش و امتیاز

توجه:

کلیه فایلها و موارد پیش فروش و امتیاز در منطقه 22 ذکر شده در این بخش توسط اعضاء تعاونی ها به فروش می رسد و هیچ کدام از تعاونی هایی که نام آنها آورده می شود راساً اقدام به فروش یا پیش فروش یا واگذاری واحد به اشخاص ثالث نمی نمایند و تنها وظیفه نقل و انتقال سهام و حق عضویت از عضو خود به نام خریدار را برعهده دارند.

artmis2
به روز. تماس با املاک 4030
توضیحاتسهام تجاری اداری آرتمیس ( کشتی فرصتها ) بصورت 1 متری جنب دریاچه چیتگر
مرکز خرید تات مال
به روز.تماس با چلسی
توضیحاتبزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور در منطقه 22 تهران
37
تماس بگیرید تومان
توضیحاتپیش فروش پروژه تریتیوم منطقه 22
 
امتیاز تعاونی توسعه ابنیه همت طرح کارسازی 2
به روز.تماس با مسکن چلسی
توضیحاتپروژه تجاری اداری جنب دریاچه در مرحله اسکلت.
پیش فروش پروژه فرزانگان
به روز تماس با چلسی
توضیحاتپروژه مسکونی فرزانگان + وام مسکن 90 میلیون تومانی
sepanir340
به روز.تماس با 30-40
توضیحاتپیش فروش سپانیر نزدیک دریاچه در مرحله نازک کاری
شهرک مسکونی امام رضا
قیمت به روز تماس با ما
توضیحاتپهنه A شهرک مسکونی چیتگر ( امام رضا )
پهنه b شهرک چیتگر
به روز تومان
توضیحاتسهام 33 و 63 متری پهنه B شهرک مسکونی چیتگر امام رضا ارتش در منطقه 22 (یا شهرک چیتگر )
پروژه تعاونی نیروی زمینی ارتش در پهنه سی شهرک چیتگر
قیمت به روز تماس با ما
توضیحاتپروژه مسکونی نیروی زمینی ارتش در مرحله های گوناگون از جمله فنداسیون و اسکلت می باشد.
پروژه آسمان سپاه باقری فاز 2
به روز تماس با مسکن30-40
توضیحاتبرجهای مسکونی آسمان آماده تحویل می باشند.
پهنه C شهرک امام رضا
قیمت به روز تماس با ما
توضیحاتپهنه سی شهرک مسکونی چیتگر
پروژه سکنا ساحل
به روز.تماس با 30-40
توضیحاتتنها پروژه مسکونی لب دریاچه چیتگر با دید دائمی و بدون مزاحم
لگو
توضیحاتپیش فروش آپارتمان در منطقه 22 تهران
پروژه هیات علمی دانشگاه تهران منطقه 22
به روز.تماس با چلسی
توضیحات25 متر سهم تجاری - نزدیک دریاچه
مسکونی هیات علمی دانشگاه تهران
به روز.تماس با چلسی
توضیحاتمجتمع تجاری مسکونی پارامیس هم اکنون آماده ی تحویل می باشد.
 امتیاز ایزدیار فاز 3
به روز.تماس با چلسی
توضیحاتپروژه مسکونی ایزدیار در مرحله اسکلت
پیش فروش تعاونی همت سپاه پروژه پاسارگاد
به روز.تماس با 30-40
توضیحاتپروژه مسکونی تجاری در مرحله نازک کاری است.
تعاونی تعزیرات حکومتی
به روز.تماس با چلسی
توضیحاتپروژه مسکونی شمال اتوبان همت در مرحله سفتکاری
امتیاز مسکونی تعاونی هواپیمایی کشوری
به روز.تماس با چلسی
توضیحاتپروژه ای بسیار عالی نزیک به پارک و مترو چیتگر .این پروژه در مرحله نما می باشد.
پروژه صدف تعاونی مسکن اتوبوسرانی
به روز.تماس با 30-40
توضیحاتپروژه مسکونی غرب دریاچه در مرحله نازک کاری

پیشنهاد مشابه

پیش فروش امتیاز ایزدیار فاز 3 منطقه 22
پیش فروش امتیاز ایزدیار فاز 3 منطقه 22
پیش فروش و امتیازپیش فروش و امتیازtehranبه روز.تماس با چلسی
پروژه مسکونی ایزدیار در مرحله اسکلت ...
امتیاز تعاونی مسکن 12 فروردین ناجا پروژه سکنا ساحل
امتیاز تعاونی مسکن 12 فروردین ناجا پروژه سکنا ساحل
پیش فروش و امتیازپیش فروش و امتیازtehranبه روز.تماس با 30-40
تنها پروژه مسکونی لب دریاچه چیتگر با دید دائمی و ب ...
امتیاز مسکونی تعاونی هواپیمایی کشوری
امتیاز مسکونی تعاونی هواپیمایی کشوری
پیش فروش و امتیازپیش فروش و امتیازشهرک گلستانبه روز.تماس با چلسی
پروژه ای بسیار عالی نزیک به پارک و مترو چیتگر .این ...
پیش فروش پروژه تریتیوم منطقه 22
پیش فروش پروژه تریتیوم منطقه 22
پیش فروش و امتیازپیش فروش ویژهاطراف دریاچه چیتگرتماس بگیرید تومان
پیش فروش پروژه تریتیوم منطقه 22 ...