logo2-4030

مشکلات اقتصادی کشور

از طرح عایدی زمین و مسکن چه خبر؟

از طرح عایدی زمین و مسکن چه خبر؟

طرح عایدی مسکن چخبر


شروع التهابات در بازار مسکن و گرانی جهشی قیمت ملک، سبب شد تا در تابستان وزارت راه طرح هایی را به منظور کنترل بازار پیشنهاد دهد. برخی از این طرح ها تصویب و برخی نیز رد شده اند. یکی از این طرح های مطرح شده ،طرح مالیات بر عایدی زمین و خانه بود.
به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اجرایی شدن طرح عایدی بر زمین و ملک تعادل در بازار مسکن ایجاد خواهد شد. با توجه به گفته های وی در حال حاضر سوداگران در بازار ملک و زمین بیشترین تقاضای زمین را دارند. بحث عرضه و تقاضای زمین و مسکن از حالت عادی خارج شده و مشکلات و التهابات این بازار را رقم زده و باعث نوسانات گسترده شده است.
علی چگینی بیان کرده است که بازار مسکن از سال 92 تا سال پیش در شرایط رکود و با ثباتی نسبی سپری شد؛ اما در سال گذشته این بازار وارد شرایط جدید رونقی شده بود و قیمت ها به صورت ملایم در حال افزایش بودند. در این شرایط به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و جهش قیمت در بازار ارز و سکه، بازار مسکن نیز تاثیر گرفت و در واقع مسائلی خارج از درون بخش مسکن، سبب التهابات در این بازار شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، برای جلوگیری و کنترل بازار مسکن، بحث نرخ گذاری مطرح شده که این طرح پیامدهای زیادی را بر بازار می گذارد که با مالکیت اشخاص نیز در تضاد است. تنظیم بازار ملک و املاک باید از سوی طرح ها و اهرم های کارآمد اجرایی شود که یکی از آنها طرح گرفتن مالیات است.
بررسی های کارشناسان نشان می دهد که برای برقراری تعادل در بازار، هر راهکاری که ارائه می شود باید دو مشخصه داشته باشد تا بازار مسکن دچار آسیب بیشتر و یا خروج سرمایه نشود. این مشخصه ها یکی رعایت اصول بازار مسکن و حق مالکیت ملکی افراد است و دیگری وارد نشدن دولت به صورت تصدی در این بازار که با رعایت این دو مورد می توان از اثر بخش بودن هر طرحی دفاع کرد.
به کارگیری مالیات بر عایدی زمین و ملک یکی از راهکارهای خوب برای بازگشت تعادل به بازار مسکن بوده و می توان عرضه و تقاضا را کنترل کرد و به سمت تعادل سوق داد. البته این تنها به شرطی صحیح است که طرح به صورت درست اجرایی شود.